Leczenie śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego (IC)

Śródmiąższowe zapalenie pęcherza jest zwykle diagnozowane w oparciu o cystoskopię lub hydrodystencję w znieczuleniu; w wielu przypadkach jednak choroba zostaje przeoczona. Nie opracowano dotąd specyficznej terapii dla śródmiąższowego zapalenia pęcherza, chociaż wiele metod pozwala na redukcję jego objawów. Stres lub zmiany diety mogą nasilać objawy choroby.

Różnorodność metod terapii

Leczenie IC może obejmować stosowanie antybiotyków, doustnych leków przeciwkrzepliwych, leków zmniejszających napięcie mięśni (miorelaksantów), dietę z ograniczeniem produktów zakwaszających mocz, alkalizację moczu, leki przeciwzapalne, i przeciwbólowe. Inne formy terapii, takie jak medytacja, masaże i specyficzne dla IC ćwiczenia jogi, mogą również znacząco zmniejszyć nasilenie objawów u niektórych pacjentów.

Cystistat podaje się bezpośrednio do pęcherza przez cewnik. Cystistat ma udowodnioną skuteczność szczególnie w terapii IC.

Leczenie popromiennego zapalenia pęcherza (RIC)

Guzy zlokalizowane w miednicy małej są powszechne u kobiet i mężczyzn i stanowią znaczący odsetek nowo wykrywanych guzów. Nowe techniki radioterapii pozwalają na bardziej precyzyjne naświetlanie konkretnych celów, ograniczając ekspozycję sąsiadujących tkanek, a tym samym ryzyko wystąpienia popromiennego zapalenia pęcherza moczowego.

Brak jednej skutecznej terapii

Chociaż RIC może być leczone wieloma różnymi sposobami, nie ma jednej skutecznej metody terapeutycznej. Niektóre formy terapii mogą powodować wystąpienie poważnych działań niepożądanych. Leczenie zapalenia pęcherza obejmuje:

  • preparaty doustne i dożylne,
  • leki podawane miejscowo do pęcherza moczowego,
  • selektywną embolizację a. hypogastrica,
  • terapię hiperbarycznym tlenem.

Terapia hiperbarycznym tlenem jest często stosowana w RIC, w sytuacjach gdy inne metody są nieskuteczne.

Profilaktyka

Dobre efekty uzyskano stosując Cystistat w profilaktyce RIC. W badaniu prezentowanym w 2003 na dorocznym spotkaniu American Society of Clinical Oncology (Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej), stwierdzono wysoki odsetek powodzenia po zastosowaniu Cystistatu.

Leczenie bakteryjnego zapalenia pęcherza

Cystistat jest stosowany w zapobieganiu wielu postaciom bakteryjnego zapalenia pęcherza, znanym również jako infekcje dróg moczowych (UTI). UTI leczy się zwykle antybiotykami, w szczególności penicyliną i pochodnymi sulfonowymi, co może prowadzić do rozwoju antybiotykooporności. Coraz większa grupa pacjentów wykazuje także reakcje alergiczne po ekspozycji na niektóre lub wszystkie stosowane antybiotyki.

Cystistat może pomagać znaczącej grupie kobiet z bakteryjnym zapaleniem pęcherza moczowego. W ostatnim europejskim badaniu z zastosowaniem Cystistatu w zapobieganiu UTI, wykazano u pacjentów stosujących Cystistat, ograniczenie liczby nawrotów w ciągu roku.